طرز استفاده از مایکروفر
طرز استفاده از مایکروفر

طرز استفاده از مایکروفر

قبل از بررسی طرز استفاده از مایکروفر ابتدا باید بدانید که امواج واقعی تولید شده توسط این دستگاهها، نوعی تابش الکترومغناطیسی می باشند. این امواج ساطع شده از لامپ مگنترون باعث برخورد شدید بین مولکول های مواد غذایی شده و گرم می شوند و این مکانیسم اصلی در دستگاههای ماکروفر برای گرم کردن می باشد.

ادامه خواندنطرز استفاده از مایکروفر

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد